Op zondagmorgen heeft iedereen de kans om een kerkdienst te bezoeken… of een andere bijeenkomst… of geen bijeenkomst. Voor veel geloven worden er diensten georganiseerd, niet alleen op zondag. Iedereen kan erheen uit geloofsovertuiging, uit nieuwsgierigheid of uit belangstelling. Het mag, maar hoeft niet.

“Good morning!” begint de voorganger bij de katholieke dienst, “Bon giorno! I am very happy to be with you!” De opkomst is flink, bijna 1000 scouts zijn gekomen om de dienst bij te wonen. De voertaal is Engels, maar de taal is zeker niet belangrijk. “The Lord wants to be with you this camp!” roept de voorganger en ook al snapt niet iedereen wat de voorganger zegt, iedereen viert wel mee. Uiteraard wordt er ook aan de hitte gedacht en moet iedereen genoeg drinken. Voor de zekerheid meldt de voorganger nog, dat “you are happy to keep your hats on!” Normaal gesproken heb je geen hoofddeksel op, maar vandaag wel… het is anders veel te warm.

Veel songs kent iedereen wel, in zijn eigen taal: “Open the eyes of my heart, Lord, I want to see You!” De sfeer is gewoon goed: Het is voor veel scouts normaal om naar een kerkdienst te gaan, voor anderen is het nieuw, maar het bevalt prima. De open sfeer, de mogelijkheid om te blijven of te gaan, het gevoel dat het normaal is om wel of niet geloven… dat is echt de jamboree-sfeer. Het is prima als je gelooft… het maakt niet uit wat je gelooft, het mag allemaal! En ook als je niet gelooft, is het goed. Een mooie start van de zondag, waarop iedereen op zijn eigen manier de dag is begonnen.