FAQ

Contingentskamp

Categorie: Contingentskamp

Het contingentskamp wordt gehouden in Ommen, op Gilwell Ada’s Hoeve.

Categorie: Contingentskamp

Het vinden van een geschikte datum in het voorbereidingstraject voor een kamp van deze omvang is een hele puzzel. Daarbij zijn we afhankelijk van de vakantieplanning, de beschikbaarheid van locaties, de inzet van vrijwilligers, etc. De afgelopen vier WSJ’s, en ook deze keer, komt er maar een weekend in beeld en dat is het hemelvaartsweekend.

Uiteraard kunnen en willen wij onze ogen niet sluiten voor de situatie waar examenleerlingen zich in bevinden. Wij begrijpen dat dit een belangrijke periode is voor een deel van de deelnemers. 

Dit betekent dat we in het programma voldoende rustmomenten opnemen. Daarnaast installeren we een studieruimte waar examenkandidaten en scholieren voor proefwerkweken kunnen studeren. Onze ervaring daarmee tijdens eerdere contingentskampen is positief; in 2015 viel het contingentskamp net voor de examenperiode en is daar goed gebruik van gemaakt.

Categorie: Contingentskamp

Ivm de aankomst van de 1250 jeugddeelnemers en 140 troepstafleden (met de bijbehorende logistieke bewegingen) is het op donderdag te druk om ook alle IST’ers aan te laten komen. Je wordt daarom op woensdag 17 mei 2023 vanaf 19:00 uur verwacht. Er wordt die avond geen maaltijd verzorgd.

Heb je vragen over je aankomst op het CK als IST’er? Neem dan contact op met istcoaching@wsj.scouting.nl.