FAQ

Algemeen

Category: Algemeen

Jazeker. De organisatie van de WSJ in Zuid-Korea is te vinden op deze site: https://www.2023wsjkorea.org/

Category: Algemeen

Onder het tabje downloads staat een instructie hoe het inschrijfformulier aangepast kan worden.

Category: Algemeen

De WSJ-organisatie verklaart, dat het gebied van de jamboree veilig is. De contingentsleiding staat hierover in direct contact met de WSJ-organisatie en zo nodig met de Nederlandse ambassade in Zuid-Korea.

Category: Algemeen

Info@wsj.scouting.nl

Category: Algemeen

Het aanpassen van het inschrijfformulier kan tot 1 juli 2023.

Category: Algemeen
De WSJ vindt plaats van 1 augustus tot en met 12 augustus 2023 in Zuid-Korea. Echter voor jeugddeelnemers en troepstaf zal ook een voor- en/of nareis worden georganiseerd. De exacte data daarvan zijn nog niet bekend.

Contingentskamp

Category: Contingentskamp

Zodra de locatie definitief is, zal je dat hier op de pagina kunnen vinden. Nog even geduld dus.

Category: Contingentskamp

Het vinden van een geschikte datum in het voorbereidingstraject voor een kamp van deze omvang is een hele puzzel. Daarbij zijn we afhankelijk van de vakantieplanning, de beschikbaarheid van locaties, de inzet van vrijwilligers, etc. De afgelopen vier WSJ’s, en ook deze keer, komt er maar een weekend in beeld en dat is het hemelvaartsweekend.

Uiteraard kunnen en willen wij onze ogen niet sluiten voor de situatie waar examenleerlingen zich in bevinden. Wij begrijpen dat dit een belangrijke periode is voor een deel van de deelnemers. 

Dit betekent dat we in het programma voldoende rustmomenten opnemen. Daarnaast installeren we een studieruimte waar examenkandidaten en scholieren voor proefwerkweken kunnen studeren. Onze ervaring daarmee tijdens eerdere contingentskampen is positief; in 2015 viel het contingentskamp net voor de examenperiode en is daar goed gebruik van gemaakt.

COVID-19 en vaccineren

Gezien de onvoorspelbaarheid van verspreiding van Covid-19 onder de bevolking en de toenemende kennis omtrent de besmettingen, is het vrijwel onmogelijk om ver in de toekomst te kijken. We zullen voor elke activiteit moeten bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om de activiteit veilig, gezond en coronaproof te laten verlopen, Hierbij zullen de adviezen en regels van RIVM, Scouting Nederland en de overheid als leidraad dienen.

Op dit moment is er geen verplichting tot vaccinatie en in Nederland kan niemand verplicht worden tot welke vaccinatie dan ook. Of er een deelname verbod komt bij geen vaccinatie of geen aantoonbare negatieve uitslag van een coronatest is nog niet bekend.

IST

Category: IST

Ja, zowel de troepstaf als de IST’ers moeten beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag . Is in SOL nu niet de juiste VOG voor jou geregistreerd, dan ontvang je na je aanmelding bericht van Scouting Nederland om een juiste VOG aan te vragen. Pas nadat je de juiste VOG hebt aangeleverd kan je inschrijving definitief worden gemaakt.

Category: IST

Een IST’er moet bij aanvang van de WSJ tenminste de leeftijd hebben van 18 jaar. Dit betekent dat je op of voor 22 juli 2005 geboren moet zijn.

Category: IST

IST’ers zijn zelf verantwoordelijk om bij het jamboree terrein aan te komen. Je zult dus zelf je reis moeten regelen. Vaak is het wel zo dat IST’ers samen reizen en in groepjes een voor- of nareis maken. Houdt er rekening mee dat een IST’er enkele dagen voor en na de WSJ op het terrein aanwezig dient te zijn. 

Category: IST

Tijdens het voortraject zullen er verschillende bijeenkomsten zijn voor IST’ers. Deze bijeenkomsten zijn voor en door IST’ers. Hier kunnen IST’ers dus meehelpen om het programma en andere zaken te regelen. Daarnaast zullen er af en toe klussen aangeboden worden om te helpen bij troepweekenden, contingentskamp of andere activiteiten. Ook is er de mogelijkheid, als IST’er, jezelf aan te bieden. Bijvoorbeeld als jij een unieke activiteit wilt begeleiden. We zullen zoveel mogelijk IST’ers de kans geven ergens te helpen, maar er zal niet voor iedereen een taak zijn tijdens het voortraject. 

Category: IST

Als je mee gaat als IST’er zul je tijdens de jamboree taken uitvoeren om het evenement mogelijk te maken. Dit gebeurt via zogenoemde jobs. Dit zijn zeer verschillende jobs, variërend van verkeersregelaar tot het begeleiden van een programma onderdeel of helpen bij de shows. Deze jobs zul je uitvoeren in internationale teams. Hierdoor is het een unieke ervaring en mogelijkheid om nieuwe vrienden te maken.  

Category: IST

De IST Hub is een website waar je als IST’er kan inloggen. Op de IST Hub vul je je profiel in, zodat de IST-coaches dit kunnen gebruiken om je goed te ondersteunen en kunnen zien wat je ambities zijn voor het voortraject en de WSJ zelf. Daarnaast kun je op de IST Hub vacatures vinden voor taken tijdens het voortraject en kun je het laten weten als je bijvoorbeeld zelf iets leuks te bieden hebt voor een troepweekend. Verder vind je er contactgegevens van het CMT, kun je jouw foto in het overzicht zetten en is er een handboek waarin we alle verstrekte informatie bundelen. De IST Hub is de plek om als IST’er regelmatig te bezoeken tijdens het voortraject. 

Category: IST

Natuurlijk zal een IST’er meegaan naar de WSJ, maar ook tijdens het voortraject zijn er bijeenkomsten speciaal voor IST’ers. We beginnen met een startdag in februari 2022. Verder zijn er 2 IST festivals met overnachting, het contingentskamp en natuurlijk na de WSJ de reünie. 

Jeugddeelnemers

Category: Jeugddeelnemers

Dat is in principe geen probleem. Als de eindexamens direct na een contingentsactiviteit plaats vinden, proberen we tijdens de activiteit ruimte te bieden aan deelnemers en IST’ers, die willen studeren voor het centraal schriftelijk examen.

Category: Jeugddeelnemers

Als jeugddeelnemer is het uitgangspunt dat je bij alle activiteiten aanwezig bent. Als je een keer echt niet kan, overleg dan met je troepstaf.

Category: Jeugddeelnemers

Per troep worden vier troepkampen georganiseerd. Ook is er één contingentskamp. Je hoort de data van de voorbereidende weekenden van je troepstaf.

Category: Jeugddeelnemers

Een troep bestaat uit 36 jeugddeelnemers en 4 stafleden (troepstaf). Deze troep wordt jouw groep voor de komende 2 jaar.

Category: Jeugddeelnemers

Zodra de inschrijving open is delen wij de volledige deelnemersvoorwaarden op deze website. In de deelnemersvoorwaarden staat exact vermeld wat de deelnemersbijdrage is en wanneer welke termijn betaald moet worden. Betaling van de deelnemersbijdrage wordt gedaan via iDeal. Met uitzondering van de eerste termijn zal voor de andere termijnen een iDeal-betalingsverzoek worden verstuurd naar het bij ons daarvoor bekende e-mailadres.

Troepstaf

Category: Troepstaf

Ja, zowel de troepstaf als de IST’ers moeten beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag voor de gebieden die voor de functie van belang zijn. Is in SOL nu niet de juiste VOG voor jou geregistreerd, dan ontvang je bericht van Scouting Nederland om een juiste VOG aan te vragen.

Category: Troepstaf

Zodra de inschrijving open is wordt op deze website ook de medewerkersvoorwaarden gedeeld. Zie hiervoor de medewerkersvoorwaarden voor troepstaf.

Category: Troepstaf

Voor troepstaf zullen enkele Troepstafweekenden en -dagen georganiseerd worden ter voorbereiding op de troepweekenden, voorreis en de WSJ23 zelf.

Verzekeringen

Category: Verzekeringen

Bij inschrijving voor deelname aan het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 wordt de mogelijkheid geboden om via het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 een annuleringsverzekering af te sluiten. Het wel of niet afsluiten van een annuleringsverzekering is een persoonlijke keuze bij inschrijving. 

Wanneer aangegeven is dat via het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 een annuleringsverzekering afgenomen wordt en de Ideal betaling voor de annuleringsverzekering is voldaan dan is de aanvraag afgerond. Wanneer eenmaal is aangegeven de annuleringsverzekering af te sluiten via het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 is het stopzetten van de annuleringsverzekering niet meer mogelijk.

Category: Verzekeringen

De inschrijving voor deelname aan het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 is compleet echter bij inschrijving is de keuze gemaakt geen gebruik te maken van het afsluiten van een annuleringsverzekering via het Nederlands Contingent. Bij inschrijving is de Ideal betaling van de eerste termijn van € 250,- voldaan. 

Na inschrijving alsnog de annuleringsverzekering afsluiten via het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 is mogelijk tot 30-11-2021. Dat kan door de inschrijving in SOL aan te passen en daarbij de keuze voor de annuleringsverzekering te wijzigen in het inschrijfformulier. Zodra de inschrijving aangepast, opgeslagen en goedkeurt is zal er een nieuwe, aanvullende Ideal betaling ontvangen worden voor de annuleringsverzekering. Wanneer aangegeven is dat via het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 een annuleringsverzekering afgenomen wordt en de Ideal betaling voor de annuleringsverzekering is voldaan dan is de aanvraag afgerond. Wanneer eenmaal is aangegeven de annuleringsverzekering af te sluiten via het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 is het stopzetten van de annuleringsverzekering niet meer mogelijk.

LET OP: Als na inschrijving voor het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 de keuze voor een annuleringsverzekering wordt gewijzigd dan worden er 2 Ideal betalingen ontvangen:

  1. Eén Ideal betaling van € 250,- voor de inschrijving bij het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023.
  2. Eén Ideal betaling van € 320,54 voor de premie van de annuleringsverzekering. (annuleringspremie behorende bij deelnemersbijdrage van jeugddeelnemers).

Totaal is het eerste betaaltermijn inclusief annuleringsverzekering € 570,54 en exclusief annuleringsverzekering € 250,-.

Category: Verzekeringen

De World Scout Jamboree 2023 zal plaats vinden van 1-12 augustus 2023. Het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 heeft er de voorkeur aangegeven om een voorreis te plannen voorafgaande aan de World Scout Jamboree. De exacte data van de totale Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 reis worden bekend gemaakt zodra er meer zicht is op data van de vluchten naar Zuid-Korea. Deze zijn bepalend in de planning en nog niet bekend gemaakt door de vliegtuigmaatschappijen. Voor het afsluiten van een annuleringsverzekering is een reisperiode noodzakelijk geen exacte data. De reisperiode die vooralsnog aangehouden zijn voor de annuleringsverzekering van het Nederlands Contingent zijn 23-7-2023 / 15-8-2023.

Category: Verzekeringen

Een reis- en bagageverzekering zal namens het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 voor het gehele Nederlands Contigent World Scout Jamboree 2023 in Q1 2023 worden afgesloten. De kosten verbonden aan de reisverzekering zijn onderdeel van de deelnemersbijdrage van € 4.225,-. Op dit moment is er nog geen reisverzekering afgesloten en zijn er geen voorwaarden behorende bij de reisverzekering bekend. 

Via het Nederlands Contigent World Scout Jamboree 2023 kan u een annuleringsverzekering afsluiten. De annuleringsverzekering dekt, onder de voorwaarde welke terug te vinden zijn op wsj.scouting.nl (tabbald downloads) de kosten voor het annuleren van het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 tot de max van het verzekerde bedrag van € 4.225.,-. 

LET OP: Een annuleringsverzekering is een andere verzekering dan de reisverzekering.