FAQ

Ouder informatie dagen

Ja, alle informatie die tijdens de Ouder Informatie Dagen wordt gegeven, is daarna ook terug te vinden op de website van het Nederlands Contingent. Ook de gestelde vragen en gegeven antwoorden zullen hier terug te vinden zijn.

Het is helaas niet mogelijk om te wisselen naar een ander dagdeel of andere dag. De indeling is gebaseerd op de beschikbare ruimte op de locatie.

De locatie en exacte tijden worden gecommuniceerd in de uitnodiging die in september 2022 zal worden verzonden. Afhankelijk van de troep waarin uw zoon of dochter zit, is al wel een indeling gemaakt. Zo kan er al rekening worden gehouden met een datum en dagdeel.

Als de maatregelen het niet mogelijk maken om met groepen bij elkaar te komen, zal de informatie op een andere manier worden verspreid. Mocht dit het geval zijn, ontvangen ouders hier tijdig bericht over.

De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders/verzorgers van jeugddeelnemers. Het is niet de bedoeling dat opa’s en oma’s, jeugddeelnemers zelf of andere geïnteresseerden komen.