Reis- en bagageverzekering (jeugddeelnemers)

Category: Verzekeringen

Een reis- en bagageverzekering zal namens het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 voor het gehele Nederlands Contigent World Scout Jamboree 2023 in Q1 2023 worden afgesloten. De kosten verbonden aan de reisverzekering zijn onderdeel van de deelnemersbijdrage van € 4.225,-. Op dit moment is er nog geen reisverzekering afgesloten en zijn er geen voorwaarden behorende bij de reisverzekering bekend. 

Via het Nederlands Contigent World Scout Jamboree 2023 kan u een annuleringsverzekering afsluiten. De annuleringsverzekering dekt, onder de voorwaarde welke terug te vinden zijn op wsj.scouting.nl (tabbald downloads) de kosten voor het annuleren van het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 tot de max van het verzekerde bedrag van € 4.225.,-. 

LET OP: Een annuleringsverzekering is een andere verzekering dan de reisverzekering.