Reis- en bagageverzekering (jeugddeelnemers)

Categorie: Verzekeringen

Een reis- en bagageverzekering is namens het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 voor het gehele Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 afgesloten. De kosten verbonden aan de reisverzekering zijn onderdeel van de deelnemersbijdrage van € 4.225,-.

Informatie over de afgesloten reisverzekering (polisblad en voorwaarden) vind je op https://wsj.scouting.nl/downloads/.

Via het Nederlands Contigent World Scout Jamboree 2023 kan u een annuleringsverzekering afsluiten. De annuleringsverzekering dekt, onder de voorwaarde welke terug te vinden zijn op wsj.scouting.nl (tabbald downloads) de kosten voor het annuleren van het Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2023 tot de max van het verzekerde bedrag van € 4.225.,-. 

LET OP: Een annuleringsverzekering is een andere verzekering dan de reisverzekering.