Global Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn inmiddels wel bij iedereen bekend. Aangezien we ze graag echt tot leven brengen voor alle scouts op de Jamboree, hebben IST’ers van het Nederlandse Contingent twee actieve en inspirerende spellen bedacht. Niet alleen Nederland is vertegenwoordigt in het Global Development Village (GDV), maar ook Amerika, Hongarije en Duitsland hebben een eigen tent. Deze landen laten jeugddeelnemers allemaal op hun eigen manier ervaren wat de SDG’s zijn en hoe in elkaar zitten. De scouts die deelnemen aan de activiteiten leren over wat zij zelf kunnen doen om de wereld beter te maken. 

In de tent van Nederland staan twee spellen. Bij het spel ‘Camp Green!’ stellen jeugddeelnemers zelf een zomerkamp samen met een vooraf gegeven budget. Elke keuze heeft niet alleen ‘financiële’ consequenties maar levert ook ‘milieupunten’ op. Hierdoor leren scouts kritisch na te denken over waar zij geld aan uitgeven en wat de impact van keuzes is op het milieu en welzijn van mensen om hen heen. “We merken dat het super goed werkt! Want waar de een best geen vlees wilt eten gedurende een kamp, om zo het milieu wat te sparen, heeft de ander een voorkeur voor het op kamp gaan met fietsen in plaats van auto’s. De verschillen tussen gebruiken in landen leveren ook leuke gesprekken op”. Aldus Robin Popescu, IST’er van de Nederlandse GDV-activiteit.

Het spel ‘Shine your Light’ is net zo inspirerend. Jeugddeelnemers lezen een korte tekst over een ‘changemaker’, een leeftijdsgenoot die zijn of haar omgeving verbeterd heeft. Bijvoorbeeld Greta Thunberg die zich hard maakt voor klimaatactie en Louis Braille die op zijn twaalfde al het Braille-alfabet ontwikkelde. De deelnemers gaan al snel tot actie over: ze verbinden door middel van draden drie pictogrammen met de juiste changemaker. Als ze de juiste pictogrammen kiezen, gaat een lampje branden. Uiteindelijk is de vraag: ‘Wat ga jij doen?’. De antwoorden daarop zijn heel divers: “Een jeugddeelnemer uit Japan was vastbesloten de hele Jamboree hetzelfde flesje te gaan gebruiken en deze met water te blijven vullen in plaats van vaker een nieuwe te kopen. En een jong Mexicaans meisje gaat voortaan elke dinsdag vegetarisch eten. Super leuk en goed!”, vertelt Vera Pijnappel, GDV collega van Robin. 

Het negenkoppige team van de Nederlandse GDV activiteiten is zeer tevreden en trots op de resultaten. Meer weten over de opzet van het GDV of de twee spellen? Loop dan een keer langs bij de GDV tent op veld Delta of neem een kijkje op deze website.