K-pop dancers at Pine Resort

In de grote sportzaal op Pine Resort vinden niet alleen de taekwondo workshops plaats, maar ook de k-pop workshop. De dansgroep: “Real K-pop dancers” uit Seoul laten bij binnenkomst hun dansmoves zien en daarna is het tijd om te rekken en te strekken. Hier doen alle jeugddeelnemers fanatiek aan mee! “Links, rechts, door de knieën, armen omhoog en bukken” alle posities komen aan bod. Dit vereist wat lenigheid, maar oefening baart kunst. 

De dansgroep, bestaande uit drie vrouwen en twee mannen, leggen in stappen een dans uit die de jeugddeelnemers uiteindelijk zelf ook gaan dansen. Oefenen zonder muziek, oefenen met trage muziek en tot slot oefenen met de muziek op normale snelheid. Wat ziet het er gaaf uit als iedereen dezelfde dans opvoert! 

Tot slot is er natuurlijk nog een k-pop dans die alle troepen kennen. “Let’s dance the night away” wordt daarom nog een keer met volle enthousiasme en energie gedanst. Dit blijft leuk om te zien!