Update vanaf de WSJ – 8 augustus

Vandaag vertrekken alle deelnemers van het WSJ terrein naar andere locaties rondom Seoul, sommige troepen zijn al onderweg. Inmiddels weten wij dat er 4 locaties zijn waar troepen en IST’ers van het Nederlands Contingent naar toe gaan. Op iedere locatie zullen dus meerdere troepen van het Nederlands Contingent bij elkaar zijn. De 2 IST’ers die met de troep meereizen, blijven zo lang als nodig ter ondersteuning bij de troep. CMT’ers zullen zich ook over de locaties verdelen zodat ook op die manier ondersteuning geboden kan worden.  

Soort locaties  

De 4 locaties waar de Nederlandse deelnemers heen gaan, zijn campussen van universiteiten of andere instanties in en rondom Seoul. De exacte verdeling van de troepen over die locaties hangt af van de vertrekvolgorde en weten we dus pas als alle troepen op weg zijn.  

IST’ers  

Na de troepen vertrekken ook de IST’ers van het terrein. Ook zij worden met bussen naar een van de locaties gebracht. Zij blijven als Nederlandse IST’ers bij elkaar.  

Wij proberen je zo goed en snel mogelijk op de hoogte te houden van de situatie. Op de website en de socials vind je ook verhalen en foto’s/video’s van de leuke dingen die de troepen meemaken.