Wie we zijn…

Vandaag hebben we het thema voor het Nederlandse contingent onthuld. Dit is natuurlijk een spannend moment voor ons contingent. 

We hebben ons laten inspireren door het thema van de WSJ2023: #drawyourdream. Er is veel mogelijk als je durft te dromen. Maar dromen worden alleen werkelijkheid als we er samen aan werken, als één contingent. 

We willen een inclusief contingent zijn waarin deelnemers, troepstaf en IST’ers met allerlei achtergronden welkom zijn. Die diversiteit vinden we belangrijk. 

We willen ook een contingent zijn waar deelnemers hun grenzen verleggen en veel eigen inbreng hebben. En waarin troepstaf, IST en CMT met elkaar samenwerken. Sterker nog: ze hebben elkaar nodig.

Zo zijn we tot ons thema gekomen; insectenleven. Jonge insecten groeien door middel van vervellingen. Na de laatste vervelling is een insect volwassen en vliegt het uit. Net als onze deelnemers, die klaargestoomd worden voor een grote reis.

Bovendien krioelen, klimmen en vliegen veel insectensoorten op een kleine oppervlakte naast elkaar. En vaak zijn ze afhankelijk van elkaar, ze moeten dus samenwerken. 

We nemen 35 insecten en vlinders mee naar Zuid-Korea. Een voor elke troep. Daarnaast nemen we meer dan 550 honingbijen (IST’ers) mee. De honingbij komt voor in grote aantallen, is een harde werker en heeft een belangrijke rol als bestuiver van vele plantensoorten. 

Het CMT heeft de aardhommel gekregen. Geen andere hommelsoort kan zóveel verschillende planten bezoekt en zulke grote afstanden afleggen.

Met dit thema laten we ook zien dat we willen bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Zonder insecten geen leven op aarde. Nu het slecht gaat met de insecten, staat ook de biodiversiteit en onze voedselvoorziening onder druk. Met dit thema vragen we dus aandacht voor SDG15: leven op het land. 


We gaan een spannende tijd tegemoet. We hopen op een contingent dat flink gaat krioelen, klimmen en vliegen op weg naar Zuid-Korea.

Suzanne en Bert
Contingentsleiders