Back-up team

Het back-up team is een team van 6 personen dat tijdens de reis naar Zuid-Korea hét knooppunt voor contact is tussen de thuisblijvers en het Contingent Management Team in Zuid-Korea. Het back-up team blijft in Nederland en zal vanaf het moment dat de eerste troepen vertrekken tot de aankomst van de laatste troepen terug in Nederland 24/7 bereikbaar zijn. De contactgegevens van het back-up team worden in de periode voor de WSJ bekend gemaakt.

IST’ers die een voorreis of nareis door Zuid-Korea maken, dienen tijdens die periodes zelf te zorgen voor contact met het thuisfront. Tijdens de periode dat IST’ers op het WSJ terrein zijn (van 29 juli t/m 13 augustus 2023) kan contact via het back-up team verlopen.

Wat doet het back-up team?

Het back-up team verzorgt de volgende zaken:

 • Communicatie tussen thuisfront en contingent
 • Contact met ouders/verzorgers​
 • Regelen van onverwachte terugkeer van deelnemers​
 • Ondersteuning van Nederlandse contingent ​tijdens hele reis in Korea​
 • “Thuisbasis” in Nederland van het CMT ​​
 • Dagelijks contact met het CMT en team Gezondheid 

Wanneer neem je als thuisblijver contact op met het back-up team?

 • Bij calamiteiten of problemen met de thuisblijvers waar de deelnemer van op de hoogte moet worden gebracht

Het advies is om bij calamiteiten of problemen contact op te nemen met het back-up team en niet met de deelnemer zelf. De deelnemer zit in zijn “WSJ-bubble” en de thuisblijver weet niet waar de deelnemer is, of wat de deelnemer aan het doen is. Door eerst contact met het back-up team op te nemen kan ook het team Gezondheid en het troepstafteam in Zuid-Korea op de hoogte worden gebracht en kunnen zij ondersteunen waar nodig.

Lees hier ook meer over contact met de jeugddeelnemer.

Wees voorbereid!

Bespreek voorafgaand aan de reis naar Zuid-Korea of uw kind… ​

 • …wil weten dat iemand ziek of overleden is ​
 • …bij ziekte of overlijden van iemand in Nederland ​naar huis wil of juist niet​
 • …andere “belangrijke” informatie wil weten ​(en wat ècht belangrijke informatie is)

Maak daarnaast afspraken met uw kind over het contact dat jullie met elkaar zouden willen hebben, zie ook hier.

Wanneer neemt het back-up team contact op met de thuisblijver?

 • Bij gezondheidsproblemen
 • Bij andere problemen

Vroegtijdige terugkeer van een deelnemer

Indien nodig regelt het back-up team de vroegtijdige terugkeer van een deelnemer ​naar Nederland. In het geval van een jeugddeelnemer moeten ouders/verzorgers met het volgende rekening houden:

 • Overdracht aan een ander dan een verantwoordelijke ​ouder/voogd gebeurt NIET!​
 • U wordt geacht bereikbaar en bereid te zijn om terug te komen ​van uw eigen vakantieadres om uw kind op te vangen​

En in het geval van terugkeer ivm misdragingen of omstandigheden waardoor de jeugddeelnemer niet kan blijven in de troep/in Zuid-Korea:

 • Conformering aan de beslissing van de contingentsleiding om uw kind ​terug te sturen​
 • ​Over het terugsturen naar Nederland is GEEN discussie mogelijk, in ieder geval niet op dat moment

NIET gedekt door de reisverzekering:​

 • Terugkeer vanwege misdragingen; deze kosten zijn voor de deelnemer​
 • Door uzelf geregelde terugkeer ​

WEL gedekt door de reisverzekering:​

 • Terugkeer i.v.m. medische noodzaak  ​