Contact met het contingent (via back-up team)

In geval van nood verloopt het contact tussen het contingent in Korea en de thuisblijvers ALLEEN via het back-up team. Klik op onderstaande vragen en lees wanneer je contact op kan nemen met het back-up team, wanneer het back-up team contact opneemt met de thuisblijvers en hoe je contact op kan nemen.


Wanneer neem je als thuisblijver contact op met het back-up team?

Bij calamiteiten of problemen met de thuisblijvers waar de deelnemer van op de hoogte moet worden gebracht

Neem bij calamiteiten of problemen contact op met het back-up team en niet met de deelnemer zelf. De deelnemer zit in zijn “WSJ-bubble” en de thuisblijver weet niet waar de deelnemer is, of wat de deelnemer aan het doen is. Door eerst contact met het back-up team op te nemen kan ook het team Gezondheid en het troepstafteam in Zuid-Korea op de hoogte worden gebracht en kunnen zij ondersteunen waar nodig.

Wanneer neemt het back-up team contact op met de thuisblijver?

Het back-up team neemt contact op met thuisblijvers bij gezondsheidsproblemen van de deelnemers of bij (andere) problemen waar ondersteuning door het back-up team noodzakelijk is.

Het back-up team neemt contact op middels de in Scouts Online bekende gegevens van de thuisblijvers. Zorg er dus voor dat die gegevens in Scouts Online up to date zijn!

Hoe neem je contact op met het back-up team?

Spoed, tijdens kantoortijden

Overdag, tijdens kantoortijden wordt het noodnummer (zie onder) opgenomen door de telefoonservice van Scouting Nederland. Je meldt dat het gaat om een deelnemer van de WSJ2023 in Zuid-Korea, geeft aan wat de noodsituatie is, en geeft de naam door. De telefoonservice neemt direct contact op met het back-up team indien het een noodgeval is en verbindt de beller door.

Spoed, buiten kantoortijden

In de avond-, nacht- en weekenduren zal het noodnummer (zie onder) direct doorgeschakeld zijn met een antwoordservice. Deze is door bellers van deelnemers van het Nederlands contingent buiten kantooruren altijd te bereiken. Je meldt dat het om een deelnemer aan de WSJ2023 in Zuid-Korea gaat, geeft aan wat de noodsituatie is, en geeft de naam door. De antwoordservice verbindt bij een spoed direct door met het back-up team en geeft de gegevens door.

Geen spoed

Wanneer het niet zozeer om een noodsituatie gaat, maar meer om een acute vraag, kan je contact opnemen met het contingent via info@wsj.scouting.nl.

Het back-up team is bereikbaar van
24/07/2023 tot 20/08/2023
op telefoonnummer +31 33 49 60 911


Achtergrond informatie over het back-up team

Wie is het back-up team en wat doet het back-up team?

Het back-up team is een team van 6 personen dat tijdens de reis naar Zuid-Korea hét knooppunt voor contact is tussen de thuisblijvers en het Contingent Management Team in Zuid-Korea. Het back-up team blijft in Nederland en zal vanaf het moment dat de eerste troepen vertrekken tot de aankomst van de laatste troepen terug in Nederland 24/7 bereikbaar zijn. De contactgegevens van het back-up team worden in de periode voor de WSJ bekend gemaakt.

IST’ers die een voorreis of nareis door Zuid-Korea maken, dienen tijdens die periodes zelf te zorgen voor contact met het thuisfront. Tijdens de periode dat IST’ers op het WSJ terrein zijn (van 29 juli t/m 13 augustus 2023) kan contact via het back-up team verlopen.

Het back-up team verzorgt de volgende zaken:

 • Communicatie tussen thuisfront en contingent
 • Contact met ouders/verzorgers​
 • Regelen van onverwachte terugkeer van deelnemers​
 • Ondersteuning van Nederlandse contingent ​tijdens hele reis in Korea​
 • “Thuisbasis” in Nederland van het CMT ​​
 • Dagelijks contact met het CMT en team Gezondheid 

Wees voorbereid!

Bespreek voorafgaand aan de reis naar Zuid-Korea of uw kind… ​

 • …wil weten dat iemand ziek of overleden is ​
 • …bij ziekte of overlijden van iemand in Nederland ​naar huis wil of juist niet​
 • …andere “belangrijke” informatie wil weten ​(en wat ècht belangrijke informatie is)

Maak daarnaast afspraken met uw kind over het contact dat jullie met elkaar zouden willen hebben, zie ook hier.

Lees hier ook meer over contact met de jeugddeelnemer.

Vroegtijdige terugkeer van een deelnemer

Indien nodig regelt het back-up team de vroegtijdige terugkeer van een deelnemer ​naar Nederland. In het geval van een jeugddeelnemer moeten ouders/verzorgers met het volgende rekening houden:

 • Overdracht aan een ander dan een verantwoordelijke ​ouder/voogd gebeurt NIET!​
 • U wordt geacht bereikbaar en bereid te zijn om terug te komen ​van uw eigen vakantieadres om uw kind op te vangen​

En in het geval van terugkeer ivm misdragingen of omstandigheden waardoor de jeugddeelnemer niet kan blijven in de troep/in Zuid-Korea:

 • Conformering aan de beslissing van de contingentsleiding om uw kind ​terug te sturen​
 • ​Over het terugsturen naar Nederland is GEEN discussie mogelijk, in ieder geval niet op dat moment

NIET gedekt door de reisverzekering:​

 • Terugkeer vanwege misdragingen; deze kosten zijn voor de deelnemer​
 • Door uzelf geregelde terugkeer ​

WEL gedekt door de reisverzekering:​

 • Terugkeer i.v.m. medische noodzaak  ​

Documenten Reis- en bagageverzekering