Veiligheid

Scouting Nederland, het Nederlands Contingent en de Zuid-Koreaanse WSJ organisatie doen er alles aan om de reis naar Zuid-Korea en het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen. Hieronder lees je op welke manieren dit wordt gedaan.

Contact met instanties

Het Nederlands Contingent heeft contact met verschillende instanties over onder andere de veiligheid in Zuid-Korea en de veiligheid voor de deelnemers van het Nederlands Contingent, waaronder de Zuid-Koreaanse WSJ organisatie en het Ministerie van Buitenlandse zaken via de ambassade.

Voor de Zuid-Koreaanse WSJ organisatie is veiligheid van allergrootste belang is en heeft prioriteit. De organisatie is continu bezig met (het verbeteren van) veiligheid voor de deelnemers van de WSJ.

VOG / Safe from harm

Alle volwassen deelnemers van het Nederlands Contingent hebben bij hun inschrijving een Verklaring omtrent gedrag (VOG) moeten overhandigen. De VOG wordt uitgegeven door Screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Justitie. Zonder VOG is het voor volwassenen niet mogelijk deel te nemen aan de WSJ via het Nederlandse Contingent. Lees meer over de VOG op de website van Scouting Nederland.

Daarnaast moeten alle volwassenen (IST, troepstaf, CMT) de Safe from harm training volgen voordat zij op het WSJ terrein worden toegelaten. Safe from harm biedt handvatten voor veiligheid voor jongeren en kinderen en draagt uit dat Scouting evenementen zoals de WSJ hier prioriteit aan geeft. Lees meer over Safe from harm op de website van de WSJ organisatie en op de website van de WOSM.

Weersomstandigheden

Zomers in Zuid-Korea zijn vaak warm met dagen tot zo’n 31 ˚C. In combinatie met veel neerslag, vaak korte maar heftige buien, is er sprake van een hoge relatieve luchtvochtigheid. Het weer in Korea wordt door de WSJ organisatie en het Nederlands Contingent gemonitord en in geval van extremen op geanticipeerd.

Coronapandemie

Lees meer over de Coronapandemie en eventuele consequenties daarvan op de pagina van gezondheid. Daar worden bij wijzigingen van de situatie updates geplaatst, indien de wijzigingen impact hebben op de deelnemers, ontvangen zij een e-mail.

Geopolitieke situatie

De Nederlandse ambassade (Ministerie van Buitenlandse Zaken) is het contact van het Nederlands Contingent met betrekking tot de geopolitieke situatie in Zuid-Korea. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en wijzigingen in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden opgevolgd.

Calamiteitenplan

Het Nederlands Contingent werkt samen met het Back-up team, Scouting Nederland, de WSJ organisatie en de Nederlandse ambassade in het geval dat er zich een calamiteit voordoet.