Bericht van de contingentsleiding nav mogelijk uitstel WSJ2023

Update 04/04/2022: de WSJ2023 wordt niet uitgesteld. Lees hier meer.

Op 22 maart 2022 ontvingen wij bericht van de Zuid-Koreaanse Jamboree organisatie, waarin zij aangeven zich te beraden op een mogelijk uitstel van de World Scout Jamboree (WSJ) in 2023 naar 2024. 

In verband met de in Zuid-Korea geldende regels met betrekking tot de coronapandemie, heeft de organisatie twijfels over de haalbaarheid van het evenement in 2023 en kijken zij naar een mógelijk uitstel naar 2024. De WOSM (de Scouting wereldorganisatie en opdrachtgever van de WSJ) moet zich nog buigen over dit mogelijke uitstel. Er is hierin dus nog geen beslissing genomen! Zij zullen hier in de eerste week van april een besluit in nemen. 

Wat heeft dit voor gevolgen voor jou als jeugddeelnemer, troepstaf of IST’er? 
Dit heeft nu geen gevolgen. Omdat er nog geen besluit is genomen, gaan alle geplande activiteiten gewoon door. Troepweekenden, hulp bij troepweekenden en andere projecten waar al een start mee is gemaakt of gemaakt gaat worden, gaan gewoon door. 

Wanneer kan je weer een bericht van ons verwachten? 
Zodra wij meer informatie hebben ontvangen van de Zuid-Koreaanse Jamboree organisatie en WOSM, hoor je van ons. Dit zal naar verwachting in de 1e helft van april zijn. 

We begrijpen dat dit niet het bericht is dat je had willen ontvangen en je naar aanleiding hiervan vragen hebt over de WSJ en het voorbereidingstraject. Omdat ook wij in afwachting zijn van de informatie uit Zuid-Korea en de WOSM, willen we je vragen om te wachten op ons volgende bericht. Daarin hopen we je goed nieuws te kunnen vertellen en waar nodig antwoord te geven op de vragen die dan leven. 

Namens het Nederlands contingent, 

Suzanne Duffels 
Bert van Vijfeijken 

Contingentsleiders Nederlands contingent WSJ2023