Informatie over situatie op WSJ terrein

Onderstaande bericht is op 1 augustus rond 16:30 verzonden aan de ouders van de jeugddeelnemers van het Nederlands Contingent.


Gisteren hebben we je geïnformeerd dat het Nederlands Contingent een dag later dan gepland vertrekt naar het WSJ-terrein, om zo de Koreaanse organisatie meer ruimte te geven de faciliteiten op het terrein te kunnen regelen. Onder toezicht van de Scouting wereldorganisatie (WOSM) heeft de Koreaanse organisatie de afgelopen dagen stappen gezet. Inmiddels achten wij de voorzieningen op het terrein van dusdanig niveau dat we naar het terrein af kunnen afreizen. 

Over enkele concrete zaken geven we graag meer details omdat we merken dat daar via informele kanalen en verschillende media soms onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt.

Warmte
Het klimaat in Zuid-Korea is anders dan in Nederland. De zomermaanden kenmerken zich door hoge temperaturen en veel neerslag. De leden van het Nederlands Contingent krijgen de instructie om een hoofddeksel te dragen en voldoende water te drinken. De troepen voorzien we van een grote schaduwtent om extra schaduwvoorzieningen op hun troepterrein te creëren, naast de 2 overkappingen die zij van de Koreaanse organisatie krijgen. Daarnaast is op verschillende plekken op het terrein voorzien in schaduw, onder andere in de vorm van “schaduwtunnels” over paden.

Wateroverlast
Bij hevige buien blijven op sommige plekken op het terrein plassen staan. Daarom komen de tenten op een verhoging (pallets) te staan, om zo te zorgen dat in tenten geen wateroverlast ontstaat. Op dit moment is het terrein redelijk droog.

Voeding 
Tot nu toe zijn er alleen IST’ers en een gedeelte van het CMT op het terrein aanwezig. Voor hen wordt de voeding verzorgd via het medewerkersrestaurant op de stafhub. Hoe de distributie van voeding voor deelnemers op de subkampen verloopt, hoe de kwaliteit en kwantiteit is kunnen we nog niet beoordelen. Alle troepen hebben voor vertrek zelf hun menu samengesteld en besteld. We houden dit ook tijdens de WSJ in de gaten.

Drinkwater en sanitaire voorzieningen 
Het heeft enige tijd geduurd voor alle subkampen waren aangesloten op drinkwater en riolering. Dit is een van de redenen van ons latere vertrek. Inmiddels zijn alle faciliteiten op de subkampen aangesloten. Zoals eerder gezegd is het water op het terrein drinkbaar maar heeft het wel een chloorsmaak.

Medische voorzieningen 
Op elk van de vijf hubs op het terrein is een kliniek aanwezig en daarnaast zijn er meerdere EHBO-posten op het terrein. Er is ook een centraal jamboree hospitaal. Daarnaast zijn er contacten bij de lokale ziekenhuizen in de omgeving. Op deze plekken kan men terecht voor medische verzorging. Leden van het Nederlandse contingent kunnen altijd terecht bij onze eigen contingentsartsen.

Noodscenario’s  
Het Nederlands contingent staat in nauw contact met Scouting Nederland, de Koreaanse organisatie, de wereldorganisatie en de Nederlandse ambassade. Voor het WSJ terrein is een calamiteitenplan uitgewerkt met diverse noodscenario’s, waaronder evacuatie. 

Het welzijn van onze deelnemers is van het allerhoogste belang. Daarom houden wij de situatie goed in de gaten, ook tijdens de Wereld Jamboree. Als er grote wijzigingen zijn ten opzichte van bovenstaande, zullen wij hierover berichten.

Houd ook https://wsj.scouting.nl in de gaten voor updates.
LET OP: op de website staat een nieuw telefoonnummer waarop het backup team te bereiken is.